NecƏ getmƏk olar

HEYDƏR ƏLIYEV HAVA LİMANINDAN:
116 nömrəli avtobus vasitəsi ilə Səməd Vurğun bağına-dək

“NEFTÇİLƏR” METROSTANSİYASINDAN:
207 nömrəli avtobus vasitəsi ilə Dövlət Bayrağı Meydanına-dək

SƏMƏD VURĞUN BAĞINDAN:
120 və ya 88 nömrəli avtobus vasitəsi ilə Dövlət Bayrağı Meydanına-dək

“SAHİL” METRO STANSİYASINDAN:
120, 88, 207 və ya 124 nömrəli avtobus vasitəsi ilə Dövlət Bayrağı Meydanına-dək

“İÇƏRİŞƏHƏR” METRO STANSİYASINDAN:
37 və ya 193 avtobus vasitəsi ilə Dövlət Bayrağı Meydanına-dək

AZNEFT MEYDANINDAN:
120, 88, 207, 193, 37 və ya 193 nömrəli avtobus vasitəsi ilə Dövlət Bayrağı Meydanına-dək

“ELMLƏR AKADEMİYASI” METROSTANSİYASINDAN:
5 və ya 193 nömrəli avtobus vasitəsi ilə Dövlət Bayrağı Meydanına-dək

Daha ətraflı məlumat üçün aşağıdaki linkdən istifadə edə bilərsiniz: www.niim.az